vývoj²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: proces uskutočňovania určitých zmien, prechodu od jednoduchších foriem k zložitejším alebo s vyšším stupňom usporiadania
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Vývoj každého priestorovo a časovo konečného objektu je jednotou vznikania (stávania sa) a zanikania; po vzostupnej vývojovej fáze nasleduje zostupná.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: vývin², evolúcia, kontinuita²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: development
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Vyvoj