kontinuita²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: nepretržitosť, plynulosť, nadväznosť bez prerušení
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: I. Kant v druhej antinómii čistého rozumu vyjadruje protirečivosť a rovnoprávnosť tak tézy o kontinuite, ako aj jej antitézy o diskontinuite².
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: diskontinuita²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: continuity
Poznámka: Kontinuita je opak diskontinuity².
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Kontinuita