diskontinuita²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: prerušenie plynulosti, nesúvislosť alebo nenadväznosť
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Vo filozofii sa aj dnes stretávame s pokusmi stavať do metafyzického protikladu kontinuitu a diskontinuitu a riešiť problém, či možno všade pozorovanú kontinuitu zredukovať na diskontinuitu alebo naopak.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: kontinuita²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: discontinuity
Poznámka: Diskontinuita je opak kontinuity.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Diskontinuita