pragmatizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý sa sústreďuje na ľudské konanie a praktický život, za kritérium pravdivosti poznatkov pokladá ich užitočnosť a využiteľnosť pre prax
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Pragmatizmus vychádza z tézy, že naše predstavy, pojmy a výpovede nie sú odrazmi objektívnej reality, ale pravidlá praktického správania.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: pragmatism
Poznámka: Pragmatizmus vznikol v USA na konci 19. stor., rozvinul sa najmä v období pred druhou svetovou vojnou v USA a v západnej Európe.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Pragmatizmus