pragmatická teória pravdy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: teória pravdy, ktorá zdôrazňuje, že o pravdivosti v konečnom dôsledku rozhoduje užitočnosť, využiteľnosť a úspešnosť našich poznatkov
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: O problematike inferenčnej sémantiky z hľadiska pragmatistických teórií pravdy a referencie (Carnap, Quine, Davidson, Rorty a Brandom) bola reč v úvodnej prednáške tretieho dňa konferencie, ktorú predniesol Pirmin Stekeler-Weithofer z Lipska.
Zdroj kontextu: GLOZNEK, R.: Niekoľko postrehov z medzinárodnej konferencie Pragmatizmus a sémantika v Prahe. In: Filozofia, roč. 57, č. 3, 2002, s. 213-216.
Príbuzné termíny: pravda, výrok, pragmatizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: pragmatic theory of truth
Poznámka: Keďže o praktických následkoch sa musí dohodnúť príslušné spoločenstvo vedcov a zainteresovaných ľudí, niektorí pragmatici hlásajú konsenzuálnu teóriu pravdy