environmentálny marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: ako súčasť sociálne zodpovedného marketingu, predstavuje záväzok vedenia firmy podnikať spôsobom, ktorý zabezpečuje jej ekonomický rozvoj pri súčasnom uvedomovaní si zodpovednosti za neustále zlepšovanie environmentálneho správania sa
Zdroj: PODĽA Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: ekomarketing, ekologický marketing, zelený marketing
Príbuzné termíny: holistický marketing, spoločensky zodpovedný marketing, "zelená" spotreba, environmentálny trh, environmentálne vhodný produkt
Cudzojazyčný ekvivalent: en: green marketing