aplikovaný marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: vyjadruje skutočnosť, že poznatky, skúsenosti, metódy, teória, koncepcia všeobecného marketingu boli prenesené, prispôsobené či použité tak v hospodárskych, ako aj spoločenských oblastiach
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Synonymum: sektorový marketing, odvetvový marketing
Príbuzné termíny: marketing neziskovej organizácie, urbánny marketing, environmentálny marketing, marketing cestovného ruchu
Poznámka: Termín aplikovaný marketing sa v slovenskej odbornej literatúre používa po roku 1990 súbežne s termínmi – odvetvový marketing, sektorový marketing, marketingová subkoncepcia. S názvami aplikovaného marketingu sú isté problémy. Používajú sa súčasne pomenovania typu marketing v priemysle, industriálny marketing, ale aj priemyselný marketing, neziskový marketing, marketing neziskových organizácií, marketing v cestovnom ruchu, turistický marketing, marketing v poľnohospodárstve, agromarketing, ekologický marketing, marketing mesta, mestský marketing, marketing vo verejnej správe, bankový marketing, marketing v poisťovníctve atď.