artmarketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: aplikuje všeobecné princípy teórie marketingu na oblasť umenia
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: aplikovaný marketing
Cudzojazyčný ekvivalent: en: artmarketing