city marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: marketing aplikovaný na obchodné, spoločenské, historické centrum mesta
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: urbánny marketing, lokálny marketing, aplikovaný marketing
Cudzojazyčný ekvivalent: en: city marketing
Poznámka: Termín city marketing má pôvod vo vývoji všeobecnej teórie lokalizácie, ktorá je súčasťou teórie priestorovej ekonomiky, ale je aj súčasťou teórie socioekonomickej geografie a urbanistiky. Postupom času rôzni autori tento termín začali používať vo význame city-management. Termín marketing mesta sa v súčasnosti používa vo väčšine odborných prác pre označenie činnosti, uplatňovania marketingovej koncepcie pre mesto ako celok. Používanie termínov – marketing lokality, marketing miesta, ale aj lokalizačný marketing (nem. Standortmarketing) ako synonymum nie je celkom presné. V budúcnosti sa predpokladá ďalší príliv neologizmov, napr. z odborov urbánnej etnológie, muzeológie. Termín komunálny marketing (kommunales marketing) by mal označovať použitie marketingovej koncepcie v riadení obce, mesta, okresu, kraja.