holistický marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: jedna z najnovších marketingových koncepcií, ktorá je postavená na vývoji, dizajne a plnení marketingových programov, procesov a aktivít, ktoré berú do úvahy ich šírku a vzájomnú prepojenosť
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: holistická marketingová stratégia
Príbuzné termíny: marketingová koncepcia
Poznámka: Holistický marketing zastáva názor, že v marketingu záleží na všetkom a že je často potrebná široká, integrovaná perspektíva. Štyrmi zložkami holistického marketingu sú: vzťahový marketing, integrovaný marketing, interný marketing, spoločensky zodpovedný marketing. Holistický marketing je marketingový prístup, ktorý sa pokúša uznávať a zmierovať rozsah a spletitosti marketingových aktivít.