holistická marketingová stratégia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: jedna z najnovších marketingových koncepcií, ktorá je postavená na vývoji, dizajne a plnení marketingových programov, procesov a aktivít, ktoré berú do úvahy ich šírku a vzájomnú prepojenosť
Zdroj: Viestová, K.a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Synonymum: holistický marketing
Príbuzné termíny: vzťahový marketing, integrovaný marketing, interný marketing, spoločensky zodpovedný marketing, marketingová stratégia
Poznámka: Holistický marketing zastáva názor, že v marketingu záleží na všetkom a že je často potrebná široká, integrovaná perspektíva. Štyrmi zložkami holistického marketingu sú: vzťahový marketing, integrovaný marketing, interný marketing, spoločensky zodpovedný marketing. Holistický marketing je marketingový prístup, ktorý sa pokúša uznávať a zmierovať rozsah a spletitosti marketingových aktivít.