environmentálne vhodný produkt

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: slovenská národná environmentálna značka, ktorú spravuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská inšpekcia životného prostredia
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: značka, enviromentálny marketing, produkt, enviromentálny trh