elektronické trhovisko

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj
Definícia: najznámejšie riešenie e-commerce pozostávajúce z tzv. vertikálnych alebo horizontálnych portálov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: elektronický trh, virtuálny trh
Príbuzné termíny: e-commerce, vertikálny portál, horizontálny portál, B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, C2A, A2B, A2C, A2A
Cudzojazyčný ekvivalent: en-US: virtual communication space, en-US: virtual marketplace, en-US: e-marketplace