B2B

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, komunikácia
Definícia: obchodovanie medzi podnikateľskými subjektmi
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: business-to-business
Príbuzné termíny: B2B trh, elektronické trhovisko, elektronický trh