A2B

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa, komunikácia
Definícia: obchodovanie a elektronická komunikácia verejnej správy a firiem
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: administrative-to-business
Príbuzné termíny: elektronické trhovisko, elektronický trh, A2A, A2C