B2A

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, štátna správa, komunikácia
Definícia: elektronická komunikácia a obchodovanie firiem s verejnou správou
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: business-to-administrative, business-to-government
Príbuzné termíny: elektronické trhovisko, elektronický trh, B2B