C2A

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa, komunikácia
Definícia: elektronická komunikácia občanov s verejnou správou
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: consumer-to-administrative
Príbuzné termíny: A2C, elektronické trhovisko, elektronický trh