efekt biča v dodávateľských reťazcoch

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, ponuka a dopyt
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: Forresterov efekt
Príbuzné termíny: efekt prehnanej reakcie, efekt záchrannej brzdy, efekt zosilnenia