efekt prehnanej reakcie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, obchod
Definícia: jeden z reťazcových efektov, ktorý je spôso­bený tým, že určité nežiaduce javy, ako je napr. preby­tok či nedostatok zásob, spôsobujú vedomú prehnanú reakciu (napr. vedome sa objednáva príliš málo alebo príliš veľa)
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Vedomý efekt sa ešte zosilňuje nevedomým efektom prehnanej reakcie: pri vysokej konjunktúre majú plány ten­denciu smerom k zvyšovaniu, pri nízkej konjunk­túre k znižovaniu. Efekt prehnanej reakcie pôso­bí v reťazci na rast efektu zosilnenia.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: efekt záchrannej brzdy, efekt zosilnenia, efekt biča v dodávateľských reťazcoch, forresterov efekt
Cudzojazyčný ekvivalent: en: effect of majorating