efekt zosilnenia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oblasť: logistika, obchod
Definícia: jav, ktorý postupuje v do­dávateľskom reťazci proti prúdu: kolísanie do­pytu na konci reťazca (pri spotrebiteľoch) sa prejavuje na začiatku reťazca (u dodávateľov surovín) zosilnené a s časovým oneskorením
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Tento jav je spôsobený tým, že v každom člán­ku reťazca sa zosilňujú zmeny dopytu v dôsled­ku prispôsobovania zásob v článku k zmenám veľkosti objednávok od nasledujúceho článku (ak sú tieto objednávky hlavným podkladom na predpovedanie dopytu). Veľký vplyv na efekt zosilnenia má tiež ne­dostatok informácií z predchádzajúcich člán­kov o zmenách dopytu na konci reťazca; tento vplyv sa snaží odstrániť alebo aspoň obmedziť riadenie dodávateľského reťazca (SCM).
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: efekt prehnanej reakcie, efekt záchrannej brzdy, efekt biča v dodávateľských reťazcoch, forresterov efekt
Cudzojazyčný ekvivalent: en: amplification effect