Forresterov efekt

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, ponuka a dopyt
Definícia: vzniká vtedy, keď dodáva­teľský reťazec združuje viacero nezávislých podnikov, ktoré spoločne disponujú iba minimom informácií
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Správa o malej zmene spotrebiteľ­ského dopytu sa proti smeru reťazca zosilňuje. Príčiny tejto „prílivovej vlny" musíme hľadať v nezávisle riadených zásobovacích systémoch v každom článku reťazca, ktorý sa poisťuje proti výkyvom v dopyte, skresľuje aktuálne požiadav­ky trhu a predkladá svojim dodávateľom nepre­sné informácie. To znamená, že malá zmena dopytu na konečnom trhu je postupným odo­vzdávaním zosilňovaná a skresľovaná.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: efekt biča v dodávateľských reťazcoch
Príbuzné termíny: efekt prehnanej reakcie, efekt záchrannej brzdy, efekt zosilnenia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: forrester effect