dom

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: uzavretý priestor slúžiaci na bývanie, ako aj všetky ďalšie k nemu prináležiace uzavreté priestory, ktoré tvoria jeho príslušenstvo, ako je napr. povala, pivnica, garáž a vedľajšie miestnosti, uzavretý dvor a priľahlá ohradená záhrada
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: obydlie, domová prehliadka, domová sloboda, domáce väzenie