domová sloboda

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: ústavou zaručené právo na ochranu pred neoprávneným vniknutím do domu, bytu alebo do iného priestoru slúžiaceho na bývanie alebo do priestoru k nim patriacemu, prípadne pred neoprávneným zotrvaním v nich
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: osobná sloboda