domová prehliadka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo, polícia
Definícia: prehliadka bytu alebo iného priestoru slúžiaceho na bývanie alebo priestoru k nim patriacemu, ktorú je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ak je dôvodné podozrenie, že v týchto priestoroch je vec dôležitá pre trestné konanie, alebo že sa tam skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: kriminalistická prehliadka, obydlie, prehliadka iných priestorov a pozemkov, osobná prehliadka
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: domovní prohlídka
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny poriadok.doc