destinácia cestovného ruchu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: cieľová oblasť v danom regióne typická významnou ponukou atraktivít cestovného ruchu a jeho infraštruktúry
Zdroj: PODĽA Pásková, M., Zelenka, J.: Cestovní ruch - výkladový slovník. 2002

Synonymum: destinácia
Príbuzné termíny: marketing cestovného ruchu, destinačný marketing, destinačný manažment
Poznámka: V širšom slova zmysle sa destináciou cestovného ruchu myslia krajiny, regióny, ľudské sídla a ďalšie oblasti, ktoré sú typické veľkou koncentráciou atraktivít cestovného ruchu, rozvinutými službami cestovného ruchu a ďalšou infraštruktúrou cestovného ruchu, ktorých výsledkom je veľká dlhodobá koncentrácia návštevníkov. Pre medzinárodných návštevníkov je destinácia buď celá navštívená krajina, alebo jej niektorý región, prípadne mesto. V niektorých krajinách je územie rozdelené do turisticky, historicky alebo administratívne kompaktných destinácií (turistických regiónov, turistických marketingových regiónov).