destinácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: geografický priestor (štát, miesto, región), ktorý si segment vyberá ako cieľ svojej cesty; regionálne, medzinárodné, konkurencieschopné, strategicky riadené jednotky ponuky na medzinárodnom trhu
Zdroj: PODĽA Bieger, T., Weibel, C.: Möglichkeiten und Grenzen des kooperativen Tourismusmarketing-Schaffung von Tourismussystemen als Strategien gegen Destinationsähnliche Konkurrensprodukte. 1998.

Synonymum: destinácia cestovného ruchu
Príbuzné termíny: marketing cestovného ruchu, destinačný marketing, destinačný manažment
Poznámka: Termín destinácia sa často používa relatívne voľne a nemusí súvisieť len s cestovným ruchom. V praxi je presný termín destinácie cestovného ruchu skracovaný na termín destinácia.