cieľové miesto

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: cieľ cestovania a pobytu účastníkov cestovného ruchu, kryštalizačný bod činnosti cestovného ruchu, v ktorom sú v rozličnej miere zastúpené prvky primárnej i sekundárnej ponuky
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: destinácia
Príbuzné termíny: marketing cestovného ruchu, destinačný manažment
Poznámka: Cieľovým miestom je jednak stredisko cestovného ruchu (rekreačné stredisko, kúpeľné miesto, mesto, areál termálneho kúpaliska, rekreačná dedina), región cestovného ruchu (oblasť, podoblasť cestovného ruchu), jednak štát ako cestovný cieľ v medzinárodnom cestovnom ruchu. Pre cieľové miesto je dôležitá komunikačná dostupnosť, t. j. vnútorné a vonkajšie napojenie na dopravnú sieť. Na trhu cestovného ruchu musí vystupovať jednotne ako podnik, v ktorom je produkcia decentralizovaná, ale na trhu sa ponúka ako súbor služieb (balík) pod spoločnou značkou (logom). Nevyhnutná je preto koordinácia záujmov súkromného a verejného sektora, ako aj miestneho obyvateľstva s cieľom komplexne uspokojovať dopyt návštevníkov a tak dosahovať podnikateľské ciele.