cestná komunikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: pozemná komunikácia určená väčšinou na premávku cestných motorových vozidiel, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: pozemné komunikácie, cestná komunikácia s obmedzeným prístupom, cestná komunikácia s neobmedzeným prístupom, kapacita komunikácie