cesta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: cestná komunikácia, ktorá sa používa na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cestná komunikácia, cestná sieť, vozovka
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: silnice