cestná premávka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: užívanie pozemných komunikácií účastníkmi cestnej premávky
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cesta, premávka, cestná komunikácia, pozemné komunikácie
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: silniční provoz