cestná komunikácia s neobmedzeným prístupom

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: cestná komunikácia prístupná všetkým účastníkom cestnej premávky, ktorí vyhovujú podmienkam na jej bezpečné používanie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cestná komunikácia, cestná komunikácia s obmedzeným prístupom