cestná komunikácia s obmedzeným prístupom

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: cestná komunikácia s trvalým alebo časovo obmedzeným vylúčením prístupu niektorých druhov cestných dopravných prostriedkov, prípadne chodcov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cestná komunikácia, cestná komunikácia s neobmedzeným prístupom