budovanie vernosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: súvisí s riadením vzťahov podniku so zákazníkmi, s hodnotou zákazníka, zákazníckym kapitálom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov, 2014.

Synonymum: riadenie vzťahov so zákazníkmi, CRM¹
Príbuzné termíny: zákazník, partnerský marketing
Cudzojazyčný ekvivalent: en: customer relationship management
Poznámka: Možno rozlíšiť 5 stupňov budovania vernosti: základný marketing, reaktívny marketing, zodpovedný marketing, preaktívny marketing, partnerský marketing.