customizácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: proces, pri ktorom podnik prevezme iniciatívu a upravuje trhovú ponuku podľa osobného želania jednotlivých zákazníkov
Zdroj: PODĽA Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V.: Moderní marketing. 2007.

Príbuzné termíny: marketing na úrovni individuálnych zákazníkov, zákazník, spotrebiteľ
Poznámka: Podnik sa v rámci customizácie stáva partnerom svojich zákazníkov a tí sa stávajú aktívnymi spotrebiteľmi.