databázový marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: metóda alebo systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa informácie o zákazníkoch, dodávateľoch, partneroch a trhoch zakomponovali do marketingových nástrojov firmy a optimálne využívali
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: riadenie vzťahov so zákazníkmi
Poznámka: Databázový marketing je podstatou konceptu riadenia vzťahov so zákazníkmi. Pri databázovom marketingu je potrebné rozhodnúť, ktoré údaje zhromažďovať – história transakcií každého kupujúceho, demografické údaje o každom kupujúcom, ale aj psychografické údaje ako napr. aktivity, záujmy a názory jednotlivých zákazníkov; ako tieto údaje získať (vyškolením svojich obchodných zástupcov, telemarketing,...); ako ich udržiavať a aktualizovať a nakoniec ako ich využívať.