zrušenie ochrannej známky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, priemyselné vlastníctvo, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: Úrad priemyselného vlastníctva SR na návrh tretej osoby alebo na návrh dotknutej osoby alebo na základe súdneho rozhodnutia zruší ochrannú známku, ak boli splnené podmienky na jej zrušenie
Zdroj: Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Príbuzné termíny: ochranná známka¹, majiteľ ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú