majiteľ ochrannej známky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak
Zdroj: Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Príbuzné termíny: ochranná známka¹