ochranná známka¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: označenie, ktoré používajú subjekty na označenie svojich tovarov, služieb alebo činností preto, aby sa odlíšili od iných subjektov vyrábajúcich rovnaké tovary, poskytujúcich rovnaké služby alebo vykonávajúcich rovnaké činnosti, pričom je takéto označenie zapísané v registri ochranných známok pre zodpovedajúce tovary, služby alebo činnosti
Zdroj: http://www.upv.sk

Príbuzné termíny: medzinárodná ochranná známka, majiteľ ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú