výlevné horniny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: horniny, ktoré vznikli po prieniku magmy na zemský povrch
Zdroj: Hovorka, D.: Sopky. Vznik - produkty - dôsledky. Bratislava: Vyd. SAV 1990 In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie - kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Kontext: Občas sa používa aj termín kyslá hornina, takto sa však označujú len výlevné horniny s vysokým obsahom SiO2 (> 63 %), napríklad ryolit.
Zdroj kontextu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Extruz%C3%ADvna_hornina
Synonymum: efuzívne horniny, vulkanické horniny
Príbuzné termíny: láva, pyroklastický prúd, andezit, obsidián, pemza, trachyt, lávový prúd
Cudzojazyčný ekvivalent: de: effusive Gesteine (die)