láva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: magma, ktorá sa dostáva na zemský povrch prostredníctvom vulkanickej erupcie
Zdroj: http://web.tuke.sk/vulkanklub/Vulkany/Terminologia/Terminologia.htm In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie – kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Kontext: Rozdiel medzi lávou a magmou je, že termín láva pomenúva roztavenú horninu na povrchu Zeme, naopak magma roztavenú horninu pod povrchom. Teplota lávy je od 700 °C do 1 200 °C.
Zdroj kontextu: http://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1va
Príbuzné termíny: výlevné horniny, plyny a pary, lávový prúd
Cudzojazyčný ekvivalent: de: Lava (die)
Poznámka: Termín je najbežnejšie aplikovaný k prúdom tekutej horniny, ktoré prúdia z krátera alebo trhliny. Týka sa tiež ochladenej alebo stuhnutej horniny.