plyny a pary

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: objavujú sa v miestach aktívnej sopečnej činnosti, sprevádzajú výstup magmy na zemský povrch
Zdroj: PODĽA: Schmincke, Ch.: Vulkanismus. Darmstadt: 1986 In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie – kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Kontext: Bol to zrejme únikový komín pre pary a plyny, ktorého hĺbku sa pokúšali zistiť aj jaskyniari. Mali to však sťažené závalmi a zložitým terénom, takže skutočná hĺbka zatiaľ ostáva otáznikom. Na jeho okraji sa dodnes nachádzajú stopy síry.
Zdroj kontextu: http://veda.sme.sk/c/4511613/zabudnute-sopky.html
Príbuzné termíny: láva, výlevné horniny, lávový prúd
Cudzojazyčný ekvivalent: de: Gase und Dämpfe (die/die)