lávový prúd

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: výlev lávy na zemský povrch z komína alebo trhliny, prípadne utuhnutý jazyk lávy alebo pokryvné teleso formované výlevom lávy
Zdroj: http://web.tuke.sk/vulkanklub/Vulkany/Terminologia/Terminologia.htm In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie - kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Kontext: Podložie ložiska tvoria pyroklastiká pyroxenického andezitu, na ktoré sa vylial 20 až 40 m hrubý lávový prúd nefelinického bazanitu prevrstveného menšími šošovkami bazanitových pyroklastík, ktoré vystupujú tiež v nadloží prúdu.
Zdroj kontextu: http://www.mineraly.sk/files/lok/100-200/121_exkurz_stiav_vrchy_1_cast_brehy.htm
Príbuzné termíny: pahoehoe láva, aa láva, vankúšová láva, hyaloklastitová láva, bazaltová láva
Cudzojazyčný ekvivalent: de: Lavastrom (der)
Poznámka: Takisto sa pod termínom môže vyjadrovať utuhnutý jazyk lávy alebo pokrivené teleso formované výlevom lávy.