pyroklastický prúd

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: laterálne prúdenie turbulentnej zmesi horúcich plynov a netriedeného pyroklastického materiálu (vulkanické fragmenty, kryštály, pemza a sklovité ihlicovité formy), ktoré sa môžu pohybovať vysokou rýchlosťou (80 až 160 km/hod.)
Zdroj: http://web.tuke.sk/vulkanklub/Vulkany/Terminologia/Terminologia.htm In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie - kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Kontext: Nebezpečné sú aj tzv. pyroklastické prúdy, ktoré pozostávajú z prehriateho dusivého popola, otravných plynov a veľkých blokov hornín – často majú smrteľné účinky.
Zdroj kontextu: http://www.vulkan.kvalitne.cz/sopky%20-%20zhrnutie.htm
Príbuzné termíny: pyroklast, výlevné horniny, plyny a pary, lávový prúd, vulkanický popol
Cudzojazyčný ekvivalent: de: pyroklastischer Strom (der)
Poznámka: Tento termín sa vzťahuje aj na takto formovanú uloženinu.