sexuálne zneužívanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov
Zdroj: Zákon č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Synonymum: trestný čin sexuálneho zneužívania
Príbuzné termíny: trestný čin, trest odňatia slobody, sexuálne násilie, znásilnenie, trestný čin domáceho násilia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: pohlavní zneužití
URL: https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-220