domáce násilie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kriminológia, právo, trestné právo
Definícia: každé násilie medzi súčasnými alebo bývalými partnermi alebo členmi rodiny, ktoré môže mať formu fyzického alebo ekonomického nátlaku, bez ohľadu na jeho formu alebo miesto páchania
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Trestným činom domáceho násilia sa rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.
Zdroj kontextu: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
Príbuzné termíny: násilie, hrozba bezprostredného násilia, nátlak, trestný čin domáceho násilia, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: domestic violence, cs: domácí násilí