modalita³

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: základný pojem modernej modálnej logiky, ktorý označuje metalogické hodnotenie súdu
Zdroj: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.

Kontext: Modalita je stupeň istoty určitého súdu; vlastnosť súdu, ktorý vypovedá o pravdivosti istého iného súdu; charakteristika súdu z hľadiska „sily“tvrdenia, ktoré sa v ňom vyslovuje.
Zdroj kontextu: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/modalita_logika.html
Príbuzné termíny: modalita¹, modalita², modálna logika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: modality, de: Modalität (die)
Poznámka: Z hľadiska modality môže byť súd nevyhnutný, možný, náhodný, nemožný atď.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modalita (filozofia)