modalita¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: spôsob existencie alebo konania
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Pojem modálnosť (modalita,modálny, modálne) pochádza zo slova modus. V latinskom výkladovom slovníku sa modus charakterizuje ako miera, takt, rytmus, spôsob, ale aj pravidlo s odkazmi na výrazy medeor (liečiť, pomáhať, odpomáhať niečomu), meditor (myslieť, premýšľať, chystať sa, pripravovať sa), meditatus (premyslený, naštudovaný, nacvičený).
Zdroj kontextu: Pekaríková, K.: Modálnosť textu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008), 2008, s. 524 – 548.
Príbuzné termíny: modalita², modalita³
Cudzojazyčný ekvivalent: en: modality, de: Modalität
Poznámka: Modalita alebo modálnosť je spôsob bytia, diania, myslenia, súdenia, realizácie.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modalita (filozofia)