modálna logika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: logický systém, ktorý skúma štruktúru súdov, obsahujúcich modality (modálne operátory): „nevyhnutné“, „možné“, „skutočné“, „náhodné“ a ich negácie
Zdroj: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.

Kontext: Modálna logika je odvetvie logiky, ktoré skúma logickú štruktúru nutnosti a možnosti, s ktorými klasická výroková alebo predikátová logika nedokážu plnohodnotne narábať.
Zdroj kontextu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modálna_logika
Príbuzné termíny: modalita³
Cudzojazyčný ekvivalent: en: modal logic, de: Modallogik (die)
Poznámka: Modálna logika patrí medzi neklasické logiky, ktoré využívajú modálne spojky pre kvalitatívnu špecifikáciu pravdivosti usudzovania.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A1lna logika