metóda

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: postup, cesta, spôsob, akým dosiahneme určitý výsledok
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Rozličné metódy sa viac alebo menej vedome používajú v materiálnej výrobe, pri riadení a plánovaní spoločenských procesov, vo vedeckom výskume, v učení, vzdelávaní a výchove, ako aj pri umeleckom osvojovaní skutočnosti.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: poznanie, vedecká metóda, metodológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: method, el: methodos
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Metoda