experiment

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vedecká metóda zisťovania príčinných závislostí, pri ktorej sú kontrolované všetky podmienky a merané zmeny reakcií
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Isté je, že v priebehu týchto experimentov filozofujúci účastníci nie sú len recipientmi umenia, ale sami vytvárajú umelecké formy skúsenosti, ktoré súvisia so zvláštnou filozofickou ambíciou.
Zdroj kontextu: ROLF, E.: Filozofia a umelecká prax. Filozoficko-interkultúrny experiment, leto 2012, Univerzita v Hildesheime. In: Filozofia, roč. 68, č. 5, 2013, s. 448-451.
Synonymum: pokus
Príbuzné termíny: metóda, dôkaz, hypotéza
Cudzojazyčný ekvivalent: en: experiment, la: experimentum
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Experiment